தொடர்புகளுக்கு

எங்கள் சேவை பற்றிய உங்கள் உயர்வான கருத்துக்களையும், ஆலோசனைகளையும் உங்கள் பெறுமதிமிக்க உதவிகளையும் எங்களுக்கு வழங்க கீழ்குறிப்பிடப்படும் முகவரி ஊடகவோ அல்லது தொலைபேசியினூடாகவோ 24மணிநேரமும்  தொடர்புகொண்டு எமது சேவைக்கு உரமூட்ட வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். 


சீர்பாததேவி சிறுவர் இல்லம்
கோயில் வீதி வீரமுனை-01,சம்மாந்துறை-32200, இலங்கை.
தொலைபேசி / தொலைநகல் :- +94672261144
மின்னஞ்சல் :- info@schveeramunai.orgSeerpathadevi Children's Home,
Kovil Road Veeramunai,Sammanthurai-32200, Sri Lanka.
Tel / Fax: +94 672261144
Email Us: info@schveeramunai.org


கருத்துக்களுக்கு