நிர்வாக அமைப்பு முறை


இல்லத்தின் நிர்வாக அமைப்பு முறையும், பெயர் விபரமும்

பணிப்பாளர்
தா. விநாயகமூர்த்தி (B.sc Eng)
I
தலைவர்
ச. கிருபாகரன் (M.sc,Teacher)
I
உப தலைவர்

சி. மகேஸ்வரன் (BA,ERPA)

I
   நம்பிக்கையாளர் சபை                                                                   நடத்துனர் சபை
     க. இரத்தினேஸ்வரன் (ISA)                                                       செயலாளர்   : கி. ரவி (G.N)
     ஆ. உதயகுமார் (G.N)                                                           உப செயலாளர் : ப. லவகுமார் (T.O)
     வி. பத்மநாதன் (Male Nurse)                                                    பொருளாளர்   : த. சுதர்சன் (HNDA)
    சு. சுதேந்திரன் (Teacher)
   
ஆ. சதானந்தா (B.A,Teacher)
   
பொ. உதயகுமார் (AM,Telecom)


உள்ளக கணக்காய்வாளர்கள்:  ம.கேந்திரமுர்த்தி (Accountant), இ.விக்கினேஸ்வரன்

கணக்காய்வு நிறுவனம் :-  பொதுச் சபையினால் தீர்மானிக்கப்படும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பட்டயக்கணக்காய்வாளர் நிறுவனம் ஒன்றினால் வருடாந்த கணக்கறிக்கை பரிசீலிக்கப்பட்டு அறிக்கை பொதுச்சபைக்கும், நன்னடத்தை  சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களத்திற்கும் வழங்கப்படும்.