போஷாக்கு திட்டம்

posted Apr 30, 2012, 10:09 AM by Uthayarajan Markandu   [ updated Apr 30, 2012, 10:17 AM ]
இல்லச் சிறார்களின் போஷாக்குத் திட்டத்திற்கு அமைய 2012.04.21 ஆம் திகதிய சுற்றுலாப் பயணத்தின்போது சிறுவர்களுக்கு போஷாக்கான உணவுகள் வழங்கப்பட்டது.Nutritional planComments