பிறந்தநாள் நிகழ்வு

posted Nov 28, 2011, 5:42 AM by Uthayarajan Markandu
2011.11.28 ஆம் திகதி சிறுவர் இல்ல மாணவனாகிய செல்வன்: மேகலிங்கம் விஜிதன் தனது 17வது பிறந்தநாளை இன்று சிறுவர் இல்லத்தில் இல்ல சிறுவர்களும், நிருவாகமும் மற்றும் சிறுவர் இல்ல பொறுப்பாளருமாகிய திரு:எஸ்.சிவசிதம்பரம் அவர்களும் வெகு விமர்சியாக இல்லத்தில் கொண்டாடினார்கள்.


Comments