பிறந்தநாள் நிகழ்வு

posted Oct 14, 2011, 10:01 AM by Uthayarajan Markandu   [ updated Oct 14, 2011, 11:51 PM ]
2011.10.07ஆம் திகதி அன்று சிறுவர் இல்ல மாணவனாகிய செல்வன்:ரி.நிதுர்ஷனின் 12வது பிறந்தநாளை சிறுவர் இல்லத்தில் இல்ல சிறுவர்களும், நிருவாகமும் மற்றும் சிறுவர் இல்ல பொறுப்பாளருமாகிய திரு:எஸ்.சிவசிதம்பரம் அவர்களும் வெகு விமர்சியாக இல்லத்தில் கொண்டாடினார்கள்.


Comments