2012 - April

Showing 36 items
பெயர்திகதிமுகவரிகுறிப்பு
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
பெயர்திகதிமுகவரிகுறிப்பு
சிறுவர் இல்ல உணவு April 1, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 2, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 3, 2012   
கே. கணேசமூர்த்தி April 4, 2012 வட்ட விதானை வீதி, கல்முனை-02 உணவுப் பொருட்கள் வழங்கியது 
எஸ். அருளம்பலம் April 5, 2012 கோயில் வீதி, வீரமுனை-04 வந்து சமைத்தது 
எஸ். சோதிமலர் April 6, 2012 நாவிதன்வெளி-01, கல்முனை பணம் வழங்கியது 
எஸ். செல்வக்குமார் April 6, 2012 15/55, நாவிதன்வெளி-2 பணம் வழங்கியது 
எம். ராஜேஸ்வரி April 7, 2012 கோவில் வீதி,வீரமுனை-4 பணம் வழங்கியது 
வி.குகநேந்திர ராஜா April 7, 2012 பாலையடி கோயில் வீதி, காரைதீவு-10  பணம் வழங்கியது 
எஸ். சிறிகாந்தன் April 7, 2012 இலண்டன் பணம் வழங்கியது 
கே.தரணியா April 8, 2012 சேனைக்குடியிருப்பு -1 பணம் வழங்கியது 
சிறுவர் இல்ல உணவு April 9, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 10, 2012   
ரி. சிவஞானம் April 11, 2012 இந்திர பிரஷ்தம்,துறைநீலாவணை-6  பணம் வழங்கியது 
சிறுவர் இல்ல உணவு April 12, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 13, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 14, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 15, 2012   
எஸ். கணபதிபிள்ளை April 16, 2012 பாடசாலை வீதி, வீரமுனை-01  பணம் வழங்கியது 
எம். கிருபராஜா April 17, 2012 கோயில் வீதி, வீரமுனை-2  பணம் வழங்கியது 
கருனையம்மா April 18, 2012 அளிவன்னியார் வீதி, வீரமுனை-03 வந்து சமைத்தது 
எம். ஜெயசுந்தரம் April 19, 2012 11/32, மத்தியமுகாம்-06  வந்து சமைத்தது 
எஸ்.சிதம்பரம்  April 20, 2012 பாடசாலை வீதி, வீரமுனை-01  வந்து சமைத்தது 
கே. சங்கர் April 21, 2012 15/106,அன்னமலை-2, நாவிதன்வெளி  பணம் வழங்கியது 
சிறுவர் இல்ல உணவு April 22, 2012   
எம். சுதேசினி  April 23, 2012 குவாரி வீதி,கல்முனை-2  பணம் வழங்கியது 
எஸ். தேவதாசன் April 24, 2012 பிரதான வீதி, காரைதீவு-01 வந்து சமைத்தது 
வி. மாணிக்கவாசகர் April 24, 2012 24, யாட்வீதி, கல்முனை-01 பணம் வழங்கியது 
மூர்த்தி April 25, 2012 இலண்டன் பணம் வழங்கியது 
என். சங்கீத் April 25, 2012 97, வைத்தியசாலை வீதி,கல்முனை-01  பணம் வழங்கியது 
எஸ். அரியானந்தம் April 26, 2012 பிள்ளையார் கோயில் வீதி, துறைநீலாவணை பணம் வழங்கியது 
வி. மேகநாதன் April 27, 2012 2ம், பிரிவு,மண்டூர்  பணம் வழங்கியது 
எம். குணசீலன் April 27, 2012 சேனைக்குடியிருப்பு பணம் வழங்கியது 
எம். நாகம்மா  April 28, 2012 தபாலக வீதி,வீரமுனை-02 வந்து சமைத்தது 
சிறுவர் இல்ல உணவு April 29, 2012   
சிறுவர் இல்ல உணவு April 30, 2012   
Showing 36 items
Comments